Family Office, רו״ח, עו״ד

אנחנו בקשת מאמינים, כי הכרת מודל ה – DAF והמידע המופיע כאן יסייעו לכם בשיח עם לקוחותיכם בנושא תרומות ומיסוי, ובהתאם לכך בבחינה משותפת של הפתרון הנכון עבורם ברמה המיסויית ותוך השגת האימפקט הרצוי עבורם.

איך עובד המודל הפיננסי?

מודל ה – DAF (Donor-Advised Fund) הוא כלי פיננסי חדשני לניהול תרומות עם הטבות מס – בהתאם לקריטריונים הנהוגים בישראל. המודל פעיל בארה"ב, קנדה, אנגליה, אוסטרליה ועוד.

באמצעות המודל ניתן להעביר תרומה לקשת ובאופן מיידי לקבל קבלה לזיכוי לצרכי מס – קשת הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ) ולה אישור לפי סעיף 46 מרשות המיסים –  ואז לאורך השנים להחליט מתי ולאילו עמותות לתרום. העמותות נבחנות ומאושרות על ידי קשת.

לקשת ניתן לתרום מגוון נכסים – מניות סחירות, מזומן, נדל"ן ואף חפצי אומנות.

בנוסף, ניתן לבחור לנהל את כספי התרומה בבית השקעות, לצבור תשואה הפטורה ממס, ובכך להגדיל את הקרן.

למידע נוסף פנו אלינוinfo@keshet-il.org

תרומת מניות

קשת מקבלת מגוון של נכסים לתרומה – ובהם מניות סחירות, עליהן יש פטור ממס רווחי הון.

עם העברת המניות לקשת התורמים יקבלו קבלה על תרומה לפי סעיף 46. שווי המניה ייקבע בתום יום המסחר.

תהליך תרומת המניות אורך מספר ימים.

 

*אין לראות במידע שבאתר זה ייעוץ מיסויי או משפטי. קשת ממליצה לתורמים להתייעץ עם יועצי מס ועורכי דין מוסמכים, בעלי מומחיות במדינה אשר ממנה נתרמים הנכסים.

יתרונות מודל ה – DAF

*

הפרדה

בין מועד התרומה לקשת להעברתה ליעדה בפועל,
ובו בזמן קבלת הטבת מס מקסימלית.

*

פשטות

הפלטפורמה של קשת מספקת מידע נגיש
ופשוט לניהול והבנה.

*

אמון ודיוק

העמותות נבחנות ומאושרות ע"י קשת
בהתאם לקריטריונים הנהוגים בישראל.

*

המשכיות

ניתן להעביר את הקרן לדורות הבאים ולקדם מורשת נתינה משפחתית.

*

מגוון אפשרויות לתרומת נכסים

מניות סחירות, מזומן, נדל"ן ואפילו חפצי אומנות.

*

גמישות

ניתן להמליץ על מענק לעמותה כשמחליטים שנכון.

*

מעורבות

אפשר להעביר את הכסף לעמותה הנבחרת דרך קשת ולשמור על רמת מעורבות גבוהה עם העמותה.