תודות למנגנון ה-DAF של קשת, העשייה הפילנתרופית בישראל מעולם לא היתה קלה, נגישה, יעילה ואפקטיבית כל כך: קבלת הטבות מס מקסימליות ומיידיות על התרומה, לצד השקעה של כספי הקרן וצבירת תשואות פטורות ממס. זאת, בהתבסס על התשתית המקצועית ביותר בנמצא.

קשת גובה דמי תפעול מדרגיים, ולא יותר מ-1% מהחשבון המנוהל, בנוסף ל-0.5% דמי ניהול של בית ההשקעות. בהתאם, העלויות המקסימליות לא יעברו את רף ה-1.5% מהכסף המנוהל. יש לציין שעלויות הניהול בקשת נמוכות באופן משמעותי מעלויות אחרות בשוק, וכן מעלויות הקמה או תפעול של קרנות פרטיות עצמאיות.

בהחלט, ואנו אף מעודדים זאת. תורמים רבים גם רואים בפתיחת קרן הזדמנות למיפוי סדרי עדיפויות ערכיים בחוג המשפחה, ולהבטחת המשכיות המורשת הפילנתרופית המשפחתית.

כן, קשת מאפשרת בחירה בין תרומות אנונימיות לבין תרומות עם הוקרה מלאה, וניתן לעשות הקדשה של פרויקט על שם אדם (naming).

כן, קשת מחוייבת לחוק הישראלי כלומר תרומה לארגון לו סעיף 46 א' (במקרים חריגים מתאפשרת החרגה של עד 15% מהחשבון). לא ניתן להמליץ על מענק לבאים: 

  • יחידים ספציפיים (או מענק לארגון המיועד לטובת יחיד ספציפי כלשהו).
  • גופים פוליטיים – מפלגתיים ו/או קמפיינים פוליטיים – מפלגתיים.
  • ארגונים או תוכניות אשר מהן בעלי החשבון או משתמשיו מקבלים טובת הנאה אישית, לרבות תשלומי שכר לימוד, משכורת או גמול אישי אחר.
  • ארגונים ששמם נקשר לפעילות אנטי-דמוקרטית, פעילות טרור, או שלהם עבר או חשד פלילי.

קש"ת יכולה לקבל תרומות של: 

  • מזומן – שקלים חדשים ומטבעות זרים המקובלים בבנקים ישראלים.
  • שווי מזומנים, לרבות פקדונות קצרי מועד בבנקים או מוסדות אחרים, אגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר.
  • ניירות ערך סחירים בעלי נזילות גבוהה.
  • נדל"ן, אשר יתקבל לפי העניין, לאחר הערכה, ובעל ערך מינימלי של 1,000,000 שקלים. 
  • נכסים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קש"ת, דוגמת נכסים לא סחירים, או פרטי אספנות ואמנות.